TJÄNSTER

Stor eller liten trädgård, gammal eller ny, hela eller valda delar? Detaljerat helhetsgrepp eller enklare lösning?
Vi diskuterar och skräddarsyr upplägget efter dina behov och budget, oavsett om det gäller en enskild rabatt, liten radhustäppa, drömvillan, herrgården, företaget eller BFR-innergården.

Att anlita en trädgårdsarkitekt är en liten kostnad i sammanhanget när man ska anlägga en trädgård, men är den del som gör den stora skillnaden för slutresultatet, framtida trivsel och värdet på boendet.

Omvärldanalysföretaget Kairos Future har kommit fram till att ett hus med en välplanerad och välskött trädgård betingar ett 13% högre marknadsvärde än ett hus med medioker trädgård. Man visar också att 1 investerad krona i trädgården ger 2,80 kr tillbaka när du säljer fastigheten. 


Rådgivning

Behöver ni lite inspiration, tips, råd och hjälp på vägen? Då kan den här enklare tjänsten vara lämplig. Vi träffas på plats och börjar med att prata igenom era behov. Tittar på tidigare ritningar eller översiktsplaner om det finns. Sedan går vi tillsammans runt i trädgården. Jag kommer med tips och råd, förslag och instruktioner, diskuterar och svarar på frågor. Ni för anteckningar efter eget behov.

Tjänsten kan lätt kompletteras med formgivning och mer specificerade växt- och/eller materialförslag om och när det önskas.

En rådgivning tar ca 1,5 timme.
Pris: 2 800 kr inklusive moms. Kontakta oss så berättar vi mer.

Rådgivning + skiss

Ibland kan det vara bra med en skiss/illustrativ förklaring på hela eller delar av det område som diskuterades under rådgivningen. Tjänsten ”Rådgivning + skiss” börjar som en vanlig rådgivning. Därefter går vi in igen, och brainstormar tillsammans. PARADIS skissar på plats, diskuterar, justerar och visar exempelbilder i datorn. Alternativt gör PARADIS ritarbetet på sitt kontor, och mailar skissen dagen efter.

En rådgivning + grovskiss tar ca 3 timmar.
Pris: 4 600 kr. Kontakta oss så berättar vi mer.

Trädgårdsdesign ”BAS”

Trädgårdsdesign ”BAS” ger dig en väl genomtänkt planering över trädgården/det aktuella området. Fokus ligger på form, funktion, material och design/stil. Leveransen innefattar också ett tydligt underlag för anläggare att estimera kostnader och arbeta utifrån.

Avstämningar görs löpande under projektets gång.

  • Illustrationsplan/trädgårdsritning i 2D (3D-bilder/film som tillval)
  • Moodboard/förklarande bildspel gällande stil, form, känsla, lösningar, växter, material, mm
  • Markplaneringsplan + specificering av material , läggningsmönster, mängdberäkning, information om jord, mm.
  • Skisser/förklarande bilder över t ex pergola, staket, grind, spaljé
  • Förslag på 5 specificerade karaktärsväxter som passar med platsens förutsättningar och totaldesignen

Pris enligt offert efter första mötet. Trädgårdsdesign ”BAS” brukar ligga mellan 25-35 000 kr för en normalstor villaträdgård.

När förslagen känns helt rätt för er, och vi tillsammans har landat i hur trädgården skall utformas, kan förverkligandet av ritningarna börja + eventuella tilläggstjänster beställas.

Tilläggstjänster

Det går enkelt att lägga till en eller flera tjänster till Trädgårdsdesign ”BAS”. Tilläggstjänsterna innebär ytterligare parametrar som är väl genomtänkta för platsen, planeten och uppdraget, och som tillsammans bildar en personlig, harmonisk helhet – ett paradis!

  • Planteringsplan + tillhörande växtlista
  • Belysningsplan
  • Detaljerade ritningar över föreslagna lösningar, t ex pergola, staket, grind, spaljé
  • Bygglovshandlingar
  • Styling: förslag på krukor, utemöbler och andra detaljer som samspelar med och lyfter totaldesignen

Design på distans

Vi gör ofta uppdrag på distans! Detta är ett bra alternativ för dig som önskar en PARADIS-trädgård, men inte bor i närheten. All kommunikation görs via telefon/Google Meet/liknande. Du förser oss med relevanta mått, foton och viss information om tomtens förutsättningar.

ÖVRIGT

Belysning

Trädgårdsbelysning skapar mycket värde till husets intryck. Det ger liv runt ditt hem, och en känsla av både trivsel och trygghet. Inifrån ger det vackra utblickar och en rumslighet, istället för att titta ut i ”ett svart hål” på kvällen.

Vi jobbar med energisnål 12V LED-belysning från utvalda leverantörer i olika prisklasser. I en belysningsplan utgår vi från den gjorda Illustrationsplanen, och föreslår belysningsarmaturer på väl utvalda ställen i din trädgård. Även tillhörande ”teknik”, såsom transformator/er, dragning av kabel mm specificeras och ritas in. Enkelt för den som installerar att följa! Efter OK på planen kan vi förse er med en offert, och leverans av överenskommet material. Om du behöver hjälp med installation hjälper vi till med det också.

Anläggning

Förverkligandet av trädgårdsdesignen! En väl genomförd anläggning är avgörande för en fin trädgård som håller i längden.

Anläggning kan göras i etapper efter tid och budget eller allt på en gång. Så länge det finns en plan görs allt arbete i ”rätt riktning”, mot ett fint slutmål. PARADIS kan föreslå lämpliga anläggare och hantverkare för ditt projekt, om så önskas. Vid mindre uppdrag behövs kanske enbart en duktig och pålitlig stensättare eller snickare.

Projektledningen av själva anläggningen sköts oftast mellan er själva/en egen projektledare och en kontaktperson hos anläggningsfirman. Om ni önskar finns givetvis PARADIS tillgänglig under hela processen för att, främst ur ett designperspektiv, säkerställa att ritningarna efterlevs. Vi svarar på frågor, markerar ut former, gör eventuella korrigeringar på plats, skapar nya lösningar vid behov som uppstått, tar fram ytterligare ritningar, mm. Vi förespråkar nära kontakt mellan kunden, anläggaren och PARADIS för allra bästa slutresultat.

Växtinköp och plantering

PARADIS kan hjälpa till med kostnadsfri offertframtagning, samt inköp och leverans av alla sorters växter till din tomt. Vi har kontakt med noga utvalda plantskolor och odlare både i Sverige och utomlands, och kan erbjuda prisvärda växter av hög kvalitet.  Allt från mindre exemplar som får växa till sig, till färdiga häckar och uppvuxna buskar och träd.

Vi kan också koordinera och genomföra hela eller delar av planteringen tillsammans med vårt planteringsteam.

 Om ni väljer att plantera själva, rekommenderar vi att ni tar hjälp av PARADIS för att sätta ut växterna på sina platser, så att deras inbördes samspel blir som det är tänkt. Vi anpassar efter era önskemål.

Skötsel

Även en lättskött utemiljö behöver ändå lite regelbunden omsorg för att frodas och bli vackrare med åren. Träd och buskar behöver beskäras, rabatter behöver rensas, gödslas och jordförbättras. Extra viktig är den sk etableringsskötseln, d v s de 2-3 första åren efter plantering!

Kanske vaknar ett trädgårdsintresse i samband med den nya eller omgjorda trädgården. Då kan det vara en god idé att beställa en skräddarsydd skötselplan från PARADIS, med tydliga skötselinstruktioner över hela året. 

Många känner att de varken har tid, kunskap eller intresse för att sköta sin trädgård. Löpande underhåll vid rätt tillfälle ger snabbt resultat, och minskar behovet av större arbete. Punktinsatser eller enklare former av återkommande arbete t ex häck- och gräsklippning, ogräsrensning, beskärning mm är tjänster där arbetskostnaden numera är avdragsgill med 50%. Se information om RUT på  Skatteverket.se

PARADIS har ett kunnigt och pålitligt nätverk gällande skötsel att rekommendera. Även utvalda arborister och experter på beskärning.

 

KONTAKTA OSS gärna så berättar vi mer.

© Copyright PARADIS TRÄDGÅRDSDESIGN